wtorek, 11 stycznia 2011

Zwiększ sprzedaż.

Co jakiś czas nasze obserwacje internetowej branży rolniczej, przynoszą nowe odkrycia.


Naszym kolejnym odkryciem internetowym jest ogłoszeniowy serwis rolniczy www.rolnicze-ogloszenia.pl. Tym razem jest to portal rolniczy czysto ogłoszeniowy, nie znajdziemy w nim wiadomości rolniczych czy porad związanych z rolnictwem. Struktura i funkcjonalność tego serwisu jest jednak bardzo interesująca. Szereg kategorii ogłoszeniowych m.in: maszyny rolnicze, budownictwo rolnicze, brykieciarki, biomasa, bydło czy ciągniki rolnicze dają ogromne szanse wyszukania odpowiedniego ogłoszenia. Taka struktura serwisu jest bardzo przydatna dla ogłoszeniodawcy jak i dla użytkowników serwisu poszukujących konkretnych ofert sprzedaży.

Dlatego mając ofertę sprzedaży nie tylko sprzętu, usług czy płodów rolnych warto jest korzystać z takich portali. Największą ich zaletom jest ruch jaki potrafią generować a najstarsze z nich odnotowują nawet do 120 tysięcy użytkowników miesięcznie.
 W kolejny poście opiszemy ciekawą inicjatywę jaka pojawiła się w tym tygodniu. Pierwsza wolna, internetowa encyklopedia rolnicza www.wikirol.pl zaczęła funkcjonować w sieci.

poniedziałek, 31 maja 2010

Nowy protal rolniczy.

Codziennie na całym świecie internet zalewany ogromną ilością nowo powstałych stron. Na szczęście jednak zapaleńcy sieciowi nie poddają się i tworzą coraz to ciekawsze serwisy.

Portale internetowe powstają we wszystkich możliwych branżach również w rolnictwie. Portal rolniczy nie jest już tylko stroną zawierającą same wiadomości z branży ale także, nabywa wiele darmowych funkcjonalności.
Serwis rolniczy jaki ostatnio można przeglądać w internecie zawiera również darmowe katalogi dla firm, ogłoszenia rolnicze. Na jego łamach można poczytać o produktach rolniczych; ciągniki rolnicze, maszyny rolnicze tam opisywane są nie tylko nowościami na rynku rolnym ale także produktami, które już istnieją na tym rynku i zyskały uznanie odbiorców.

Dlatego niewątpliwie strona  www.rolniczy.eu sprawia wrażenie dobrze zapowiadającego się portalu, który będzie chętnie odwiedzany i zyska swoich stałych internetowych przeglądaczy.

niedziela, 10 stycznia 2010

Ciągniki rolnicze serii 5- nowość John Deere


John Deere oferuje nowe modele serii 5 oferując je jako modele pozostające w dobrym stosunku jakości do ceny. Ciągniki rolnicze tej serii posiadają moc poniżej 100 KM. Oferowane są w trzech wersjach wyposażenia: Comfort, Compact i Classic.

I tak ciągniki rolnicze John Deere 5080M Comfort, posiadają konstrukcję ramową, 4 cylindrowy silnik PowerTech M 4.5 L diesel z turbodoładowaniem. Moc nominalna 59 kW.
Przekładnia PowerReserver 16/16; Wom 540/540E; mokre sprzęgło, klimatyzacja; pionowy wydech.

Ciągniki rolnicze tej serii mogą być doskonałą alternatywą dla pozostałych marek traktorów, szczególnie ze względu na swoją stosunkowo niewielką cenę jak na ciągniki tej jakości.

poniedziałek, 4 stycznia 2010

Ciągniki rolnicze-Kubota


Ciągniki rolnicze marki Kubota stają się na naszym rynku niezłą alternatywą w stosunku do wiodących marek. Doświadczenie jak również japońska jakość oferowanych modeli przez firmę z Osaki powodują, że marka ta jest nie tylko coraz chętniej kupowana na świecie, ale również w Polsce.

Kubota to rozwiązania przyjazne każdemu operatorowi maszyny.
Jednym z takich przykładów jest ciągnik rolniczy Kubota M128X o mocy 128 KM jest to najlepiej wyposażona maszyna tej marki oferowana na naszym rynku.

Ciągnik posiada m.in system wspomagania skrętu Bi-Speed Turn, możliwość zmiany biegów bez użycia sprzęgła, funkcję automatycznej zmiany przełożeń w systemie pracy transportowym i polowym. Elektronicznie sterowany i bardzo wydajny system hydrauliczny w znacznym stopniu zwiększa osiągi traktora.Model charakteryzuje się także wysokim poziomem wyposażenia wewnątrz kabiny, ergonomią co sprawia, że jest przyjazny najbardziej wymagającemu operatorowi.

sobota, 2 stycznia 2010

ARiMR sprawnie wypłaca pieniądze polskim rolnikom

Rok 2009, był to dobry czas dla rolników korzystających z unijnej pomocy finansowej. Na konta bankowe rolników oraz innych beneficjentów z terenów wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w 2009 r. około 18,7 mld zł, w tym blisko 7 mld zł z PROW 2007-2013.

Kwota wypłacona w ciągu 3 lat z tego Programu wzrosła do ponad 11,37 mld zł i jest ponad dwukrotnie wyższa od zrealizowanej do końca 2008 r. Przyspieszenie wypłat umożliwiły wprowadzone zmiany organizacyjne i restrukturyzacja zatrudnienia w Agencji oraz pełne akredytacje przyznane przez ministra finansów na kolejne działania z tego programu. Przedsięwzięcia podjęte w Centrali i w biurach terenowych Agencji przyspieszyły przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wypłacanie pomocy finansowej. Na sprawniejsze zarządzenie unijnymi funduszami wpływa też przeprowadzona modernizacja infrastruktury informatycznej Agencji. Był to również rok dwóch ważnych dla ARiMR rocznic: 15-lecia wypełniania służebnej misji wobec wsi, rolnictwa i całego sektora rolno-spożywczego oraz 5-cio lecia funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 16 października wypłacanie pieniędzy rolnikom prowadzącym działalność na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Nigdy dotąd ARiMR nie rozpoczynała tak wcześnie realizacji tych dopłat, a sam proces wypłaty pieniędzy przebiega bardzo sprawnie. Do 30 grudnia ARiMR przekazała na konta bankowe ponad 620 tys. rolników ponad 1 mld zł. Agencja wyda na realizację dopłat ONW za 2009 r. w sumie około 1,3 miliarda zł, a płatności te przysługują około 750 tys. rolników.

Niezwykle sprawnie przebiega realizacja płatności obszarowych za 2009 r. Pieniądze z tego tytułu ARiMR przelała do końca grudnia na konta bankowe ponad 745 tys. rolników. Otrzymali oni blisko 6,2 mld zł. Realizację tych dopłat Agencja rozpoczęła, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, od 1 grudnia 2009 r. i powinna zakończyć do 30 czerwca roku następnego. Płatności bezpośrednie za 2009 r. przekazywane były w pierwszej kolejności rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych. Ponadto właściciele dużych gospodarstw nie musieli czekać na te płatności dłużej niż pozostali rolnicy. Na realizację dopłat bezpośrednich za 2009 rok przewidziano łącznie około 12,6 mld zł. Jest to kwota o blisko 40% wyższa od tej, która wypłacona została za 2008 rok.

Główna uwaga ARiMR skupiała się na wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to największy taki Program realizowany w Europie, którego budżet wynosi ok. 17, 2 miliardów euro. Agencja przeprowadziła drugi nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne”. Uruchomione zostały cztery nowe działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” i „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”. Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe przyjęły ponad 50 tys. wniosków od beneficjentów ubiegających się o wsparcie finansowe z działań wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR. Sześć działań, w ramach zadań delegowanych przez ARiMR, uruchomiły samorządy wojewódzkie a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W ramach nowego programu operacyjnego dla rybactwa „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” ARiMR wdraża czternaście działań. Wsparcie wypłacane z tego Programu rybakom wynosi blisko 198 mln zł.

Wdrażane obecnie programy stawiają na zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, leśnictwa i sektora rybackiego, z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego oraz wpierają placówki kultury, które dbają o zachowanie regionalnych tradycji na wsi oraz wszelkie przedsięwzięcia na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców wsi i ich aktywizacji zawodowej jak i społecznej.

Przeprowadzona w ARiMR restrukturyzacja zatrudnienia wzmocniła zespoły, które zajmują się obsługą przyjętych wniosków. Przyspieszyło to rozpatrywanie wniosków i podpisywanie umów z beneficjentami. Agencja nadrobiła zaległości w obsłudze wniosków przyjętych w 2007 i 2008 r., które mogła rozpatrywać dopiero po otrzymaniu pełnej akredytacji na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, co nastąpiło w połowie października 2008 r. W drugim półroczu 2009 r. podpisywane były umowy także z beneficjentami, którzy składali wnioski o pomoc w tym roku. W sumie Agencja zawarła z beneficjentami ubiegającymi się o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013 ponad 30 tys. umów o przyznaniu pomocy. Około 20 tys. rolników wypłacone zostało wsparcie finansowe, w tym dla kilkunastu tysięcy inwestujących w modernizację gospodarstw.

W ARiMR dokonano w mijającym roku szczegółowego przeglądu i weryfikacji procedur wszystkich działań pomocowych PROW, żeby zapewnić bardziej dogodną obsługę beneficjentów. Przebudowany i zmodernizowany został system informatyczny ARiMR, tak aby sprostał potrzebom wynikającym z nowych programów pomocowych i nowych zadań nałożonych na Agencję, a dotyczących m.in. kontroli. System informatyczny ARiMR przyłączono do sieci elektronicznej o dużej przepustowości łącz, które zapewniają kilkakrotnie szybszą transmisję danych oraz wyższy poziom bezpieczeństwa przesyłanych informacji. Do tej sieci podłączone są Centrala ARiMR oraz wszystkie Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe. Nowa sieć jest nie tylko znacznie sprawniejsza i wydajniejsza, ale również tańsza w eksploatacji od dotychczas wykorzystywanej. W maju została zmodernizowana infrastruktura informatyczna do przeprowadzania kontroli w systemie GIS/LPIS. Pozwala to na przeprowadzanie kontroli administracyjnej zgodnie z harmonogramem przy zminimalizowaniu w ARiMR pracy w trybie dwuzmianowym.

W 2009 r. kontynuowano w ARiMR prace związane z modernizacją, aktualizacją oraz rozwojem baz danych systemu LPIS/GIS, który umożliwia identyfikację działek rolnych w oparciu o ortofotomapy. System ten, obejmujący zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej cały kraj, jest dostosowywany również do potrzeb wynikających z PROW 2007-2013 i przeprowadzanych od 2009 r. kontroli wymogów wzajemnej zgodności. Na podstawie nowych zdjęć lotniczych opracowana jest dokładniejsza, kolorowa, cyfrowa ortofotomapa dla obszaru 85 tys.km2. Trzeba tu zaznaczyć, że ortofotomapy muszą być wymieniane w cyklu co najwyżej pięcioletnim, aby odzwierciedlały w sposób najbardziej wiarygodny faktyczne powierzchnie użytkowane rolniczo kwalifikowane do płatności, które każdego roku mogą się zmieniać w wielu gospodarstwach rolnych w wyniku ich powiększania, czy też prowadzonych tam inwestycji. Z powyższych powodów zatem stałym procesem w Agencji jest weryfikowanie danych zawartych w bazach referencyjnych systemu LPIS. Chodzi o to, aby informacje zawarte w rejestrach podmiotowych (ewidencja producentów) i przedmiotowych (m.in. powierzchnia kwalifikowane do płatności) prowadzonych przez ARiMR były zgodne ze stanem faktycznym. Granice powierzchni kwalifikowanych do płatności są również aktualizowane na podstawie wyników kontroli administracyjnych, zmian naniesionych przez rolników na załącznikach graficznych składanych wraz z wnioskami o przyznanie płatności bezpośrednich oraz w oparciu o wyniki kontroli na miejscu, jakie w wytypowanych gospodarstwach prowadzone są metodą inspekcji terenowej lub FOTO. W pierwszym etapie aktualizacji poddane zostały przetwarzaniu dane dotyczące 189 172 działek ewidencyjnych.

Departament Komunikacji Społecznej/ARiMR

Podsumowanie 2009 roku kolejnego roku walki z kryzysem

Mijający rok był drugim z rzędu rokiem walki z kryzysem. Było to 12 trudnych miesięcy. Rolnicy pierwsi odczuli kryzys i ich dochody w dalszym ciągu spadały.

Sytuacja była jednak bardzo zróżnicowana. Zdecydowana poprawa nastąpiła na rynku drobiarskim. Poprawiła się sytuacja na rynku wieprzowiny, a pod koniec roku korzystne tendencje wystąpiły także na rynku przetworów mleczarskich. Zdecydowanie najsłabszy był to rok dla producentów zbóż. Jak widać najmniej korzystna sytuacja była dla rolników, a stosunkowo dobra dla przetwórstwa rolno-spożywczego. W tym sektorze odnotowany został 3 % wzrost produkcji i ponad 4 % wzrost rentowności. W 2009 roku osiągniemy dodatni bilans handlowy w wymianie handlowej tymi produktami na poziomie około 2 mld euro.

Warto przypomnieć, że w całej wymianie handlowej produkty przetwórstwa rolno-spożywczego stanowią około 12% i jako jedyne przynoszą bilans dodatni. Te korzystne tendencje w wymianie towarowej pozwalają na ostrożny optymizm na przyszłość. Poprawa cen i niewielki spadek cen na środki do produkcji rolnej powinny w przyszłym roku stanowić podstawę poprawy opłacalności produkcji rolnej.

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach unijnych gremiów przyniosło w mijającym roku korzystne efekty. Uzyskaliśmy zgodę na przedłużenie do 2013 roku stosowania kredytów preferencyjnych na zakup ziemi rolnej. Otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysokości ok. 300 mln euro, z czego ponad 100 mln euro przeznaczonych jest na poprawę sytuacji na rynku mleczarskim w ciągu dwóch najbliższych lat.

Zmienia się także ton dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Coraz lepiej rozumiana jest konieczność uproszczenia jej zasad i wyrównania poziomu wsparcia rolników w całej Unii Europejskiej. W nadchodzącym roku dyskusje na ten temat wejdą w decydującą fazę. Jest to dla nas niezwykle istotne bowiem podjęte rozstrzygnięcia zadecydują o konkurencyjności polskiego rolnictwa na kolejne 10 lat.

źródło: MRiRW

niedziela, 14 czerwca 2009

Ciągniki rolnicze XXI wieku

autorem artykułu jest Kazimiera Częstowojna
Ciągniki rolnicze XXI wieku

Klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, silnik typu diesel – nowoczesne ciągniki rolnicze mają to wszystko. Posiadają też znane marki – niejeden rolnik może pochwalić się, że trzyma w garażu Renault albo Lamborghini. Traktor, oczywiście.
Maszyny rolnicze? Ciągniki rządzą

Polska wieś zna przeróżne maszyny rolnicze. Ciągniki jednak są bodaj jedynymi, które mają tak szerokie rzesze fanów. Zakładają oni fora dyskusyjne, gdzie prezentują zdjęcia i parametry techniczne ulubionych traktorów, dokonują ich oceny i porównań. Używane ciągniki rolnicze można bez problemu znaleźć na aukcjach internetowych. Kupno na giełdzie czy przez stronę WWW części zamiennych do większości modeli – nawet amerykańskich czy japońskich – również z reguły nie nastręcza ogromnych trudności. Jednak największe grono wiernych zwolenników mają maszyny produkowane jeszcze w czasach radzieckich.
Ciągniki rolnicze – polskie dobro narodowe
Zetor, Wladimiriec, a przede wszystkim nasz rodzimy Ursus – to ukochane przez pasjonatów traktory rolnicze. Ciągniki tych marek sprawiają, że niejednemu maniakowi motoryzacji łezka w oku się kręci. Nic dziwnego – w końcu Ursusa zna każde polskie dziecko. Do dzisiaj można spotkać je na naszych drogach. Zastosowanie znajdują nie tylko w rolnictwie, ale też w charakterze zwykłego środka lokomocji, również w miastach. Do dziś używają ich brygady remontowe a nawet budowniczowie autostrad. Ursus wszedł z nimi w XXI wiek.

--

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl