sobota, 2 stycznia 2010

Podsumowanie 2009 roku kolejnego roku walki z kryzysem

Mijający rok był drugim z rzędu rokiem walki z kryzysem. Było to 12 trudnych miesięcy. Rolnicy pierwsi odczuli kryzys i ich dochody w dalszym ciągu spadały.

Sytuacja była jednak bardzo zróżnicowana. Zdecydowana poprawa nastąpiła na rynku drobiarskim. Poprawiła się sytuacja na rynku wieprzowiny, a pod koniec roku korzystne tendencje wystąpiły także na rynku przetworów mleczarskich. Zdecydowanie najsłabszy był to rok dla producentów zbóż. Jak widać najmniej korzystna sytuacja była dla rolników, a stosunkowo dobra dla przetwórstwa rolno-spożywczego. W tym sektorze odnotowany został 3 % wzrost produkcji i ponad 4 % wzrost rentowności. W 2009 roku osiągniemy dodatni bilans handlowy w wymianie handlowej tymi produktami na poziomie około 2 mld euro.

Warto przypomnieć, że w całej wymianie handlowej produkty przetwórstwa rolno-spożywczego stanowią około 12% i jako jedyne przynoszą bilans dodatni. Te korzystne tendencje w wymianie towarowej pozwalają na ostrożny optymizm na przyszłość. Poprawa cen i niewielki spadek cen na środki do produkcji rolnej powinny w przyszłym roku stanowić podstawę poprawy opłacalności produkcji rolnej.

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach unijnych gremiów przyniosło w mijającym roku korzystne efekty. Uzyskaliśmy zgodę na przedłużenie do 2013 roku stosowania kredytów preferencyjnych na zakup ziemi rolnej. Otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysokości ok. 300 mln euro, z czego ponad 100 mln euro przeznaczonych jest na poprawę sytuacji na rynku mleczarskim w ciągu dwóch najbliższych lat.

Zmienia się także ton dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Coraz lepiej rozumiana jest konieczność uproszczenia jej zasad i wyrównania poziomu wsparcia rolników w całej Unii Europejskiej. W nadchodzącym roku dyskusje na ten temat wejdą w decydującą fazę. Jest to dla nas niezwykle istotne bowiem podjęte rozstrzygnięcia zadecydują o konkurencyjności polskiego rolnictwa na kolejne 10 lat.

źródło: MRiRW

1 komentarz:

rolnicze maszyny pisze...

maszyny rolnicze rolnicze na sprzedaż z roku 2011 i 2012